Slow Napi nyereményjáték játékszabályzat

  1. Szervező

A játék szervezője a Slow Products Kft. (1071 Bp Damjanich u. 26/B III/6; Adószám: 25376760-2-42; Cégjegyzékszám: 01-09-271606) a továbbiakban Szervező.

  1. Játékos

2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook és Instagram adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét.

2.2 A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

  1. A játék mechanizmusa

3.1 A Szervező a Játékot a Slow Budapest hivatalos Facebook oldalán, (https://www.facebook.com/SlowBudapest/) és az Instagram oldalán, (https://www.instagram.com/slowbudapest/) keresztül hirdeti meg.

3.2 A Szervező nyereményjátékot indít el az Instagramon és a Facebookon, mely 2021. június 15. 08:00 órától 2021. június 21-ig tart.

3.3 A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik Instagram és Facebook oldalán a meghirdetett nyereményjáték során feltett kérdésre, a játékhoz tartozó kép alatt kommentben válaszolnak.

3.4 A Játékosok között a Szervező 4 (azaz négy) játékost sorsol ki, akik egy-egy ajándékcsomagot nyerhetnek a Slow Budapest, a Julka, a Shamo Bags, a This is Redy, a Pici and the City, a Travelling Fox Design, a Planthetics, a Hulladékmentes.hu, a Cibi, a Pinkponilo, a Lilla Séllei Bags, a Jógakaland, és a Bazsalikomos Kert felajánlásából. Azt, hogy az egyes ajándékcsomagot ki nyeri, sorsolás dönti el, sorsolóprogram segítségével: https://socialwinner.besocial.hu/.

3.5 Az első ajándékcsomag kisorsolására 2021. június 18-án kerül sor. A második ajándékcsomag kisorsolására 2021. június 21-én kerül sor. A sorsolás nyerteseit a Szervező az Instagramon, vagy a Facebookon értesíti. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 napon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon.

  1. A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2021. június 15. 8:00 óra

A Játék zárónapja: 2021. június 20. éjfél

  1. Sorsolás

A nyeremények sorsolásának időpontja: 2021. június 18. és 2021. június 21.

A nyerteseket a Szervező sorsolja.

  1. Nyeremény

6.1 A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

1 db táska a Lilla Séllei Bags felajánlásából

2 db vízálló tok a Shamo Bags felajánlásából

2 db A5-ös print a Travelling Fox Design felajánlásából

1 db könyv és 1 db csomagoló tasak a Jógakaland felajánlásából

1 doboz (6 db) teafű a Bazsalikomos Kert felajánlásából

4 db 5000 Ft értékű ajándékutalvány a This is Redy felajánlásából

1 db ajándékutalvány a Pinkponilo felajánlásából

1 db ajándékutalvány a Hulladékmentes.hu felajánlásából

4 db vízálló tasak a Cibi felajánlásából

2 db vászonszatyor a Planthetics felajánlásából

2 db fém szívószál, 2 x 2db mosható teafilterés 2db konyharuha a Julka felajánlásából

1 db vászonszatyor, 2 db füzet, 2 db A5-ös print, és 2 db matricacsomag a Slow Budapest felajánlásából

6.2 A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3 A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4 A Szervező a jogorvoslat lehetőségét kizárja.

6.6 A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékokat akár a promóciós játékok időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a verseny esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Slow Budapest Facebook oldalán. A promóciós játékokban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertesek a nyereményt 30 napon belül nem veszik át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

  1. Felhasználói tartalmak

A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos Felhasználói tartalmakat, továbbá, nyilvánosságra is hozhatja a Felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a Felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét.

  1. Adatkezelés

Amennyiben Játékos részt vesz a Szervező által szervezett nyereményjátékban, úgy ezzel összefüggésben a Szervező az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail cím

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése“) illetve c) pontja (“jogi kötelezettség teljesítése“), figyelemmel arra, hogy a nyereményjátékban való részvétellel a Játékos és a Szervező között szerződés jön létre, a nyeremény átadásával összefüggésben pedig a Szervezőt adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik. A fenti adatokat Játékos nem köteles megadni, ugyanakkor amennyiben nevét és lakcímét nem adja meg, úgy nem fogjuk tudni a nyereményt kézbesíteni a Játékos részére, amennyiben telefonszámát és email címét nem adja meg, úgy nem fogunk tudni ezen elérhetőségeken kapcsolatba lépni Játékossal a fentiekkel kapcsolatban. A játékban való részvétellel Játékos tudomásul veszi, hogy képe nyilvános, és megjelenhet üzenőfalán, valamint Instagram és Facebook oldalán. A nyereményjátékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a játék lebonyolításához szükséges adatait, az a játékból való kizárásához vezet.

 A Játékos jelen pont szerinti adatait az adott nyereményjáték lebonyolításáig kezeljük, amennyiben Játékos a nyereményjáték során valamilyen nyereményben részesül, úgy a Társaság adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a Társaság számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a Szervező ügyvezetője és kijelölt munkavállalói vagy ügyintézői, a Szervező részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek illetve az adott nyereményjátékban közreműködő jogi személyek férhetnek hozzá.

  1. Jogorvoslat

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. Az Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel. A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait az Játék szervezőjének bocsájtja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztrációs céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül az Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.