Felhasználási feltételek

Fontos információ! Az antihataridonaplo.hu webhely használata előtt kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az alábbi jogi nyilatkozatot (“Jogi Nyilatkozat”). Ez a Jogi Nyilatkozat szabályozza az antihataridonaplo.hu webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag Ön általi használatát.

Általános bevezetés

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a Slow Products Korlátolt Felelősségű Társaság kezeli.

Slow Products Kft.

Székhely: 5600 Békéscsaba Cseresznye köz 28.

Adószám: 25376760-2-04

Bankszámla szám: 16200106-11569624 (MagNet Bank)

Cégjegyzékszám: 04-09-016059

Nyilvántartásba vételt végző hivatalos szerv neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartásbavétel időpontja: 2015. 09. 23.

Tárhelyszolgáltató:

Websupport Magyarország Kft.
1132 Budapest,
Victor Hugo utca 18-22.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-90513/2015.

Az antihataridonaplo.hu webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen Jogi Nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a Jogi Nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük, hogy tekintsen el az antihataridonaplo.hu webhely használatától. A jelen jogi feltételekre a magyar jog irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira. Az antihataridonaplo.hu webhelyhez való hozzáféréssel és annak használatával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jogvitákra a magyar bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk.

A Slow Products Kft. bármikor jogosult előzetes tájékoztatás nélkül a Jogi Nyilatkozat megváltoztatására, és/vagy az antihataridonaplo.hu webhelyhez való hozzáférés megszüntetésére. Ezért kérjük, ezen oldal látogatását időszakonként ismételje meg annak érdekében, hogy az Önnel szemben kötelező erejű, az adott időszakban hatályos jogi feltételeket és kiegészítő jogi feltételeket megismerhesse.

Szellemi tulajdonjogok

Az antihataridonaplo.hu webhely személyes időtöltésként és tájékozódási céllal látogatható. Bármely, az antihataridonaplo.hu webhelyen levő anyagot kizárólag nem üzleti, hanem oktatási, magán- vagy házi használatra egy számítógép merevlemezére töltheti le vagy nyomtathatja ki, de ezen az engedélyezett felhasználáson túl az antihataridonaplo.hu webhely tartalmának terjesztése, formai vagy tartalmi módosítása, továbbítása vagy ismételt hozzáférhetővé tétele a Slow Products Kft. előzetes írásbeli hozzájárulását igényli. Az antihataridonaplo.hu webhely harmadik fél honlapjáról történő hivatkozása (linking, framing) a Slow Products Kft. előzetes írásbeli hozzájárulását igényli.

Az antihataridonaplo.hu webhelyen található tartalmakhoz (ideértve, de nem kizárólag a fotók, grafikai képek/szöveg, audio-vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) fűződő szerzői jog, illetve egyéb szellemi tulajdonjog a Slow Products Kft-t illetve kapcsolt vállalkozásait illeti meg. Az antihataridonaplo.hu webhelyhez történő hozzáférés vagy az antihataridonaplo.hu webhely használata semmilyen jogot, ezen belül szellemi tulajdon- vagy hasznosítási jogot nem keletkeztet. Az antihataridonaplo.hu webhelyhez fűződő valamennyi jognak és igénynek a kizárólagos jogosultja a Slow Products Kft. és kapcsolt vállalkozásai. A Slow Products Kft. honlapjai szerzői és egyéb alkalmazandó jogi védelem alatt állnak. Amennyiben ezen Jogi Nyilatkozatot megsérti, az antihataridonaplo.hu webhely látogatásához való joga automatikusan megszűnik. A Slow Products Kft. fenntartja a jogát minden, a jelen dokumentumban ki nem kötött joggal kapcsolatban is.

A Slow Products Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül kifejezetten tilos:

  • kereskedelmi célokra használnia az antihataridonaplo.hu webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és
  • módosítani az antihataridonaplo.hu webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

Az antihataridonaplo.hu webhelyen megjelenő neveket, logókat és megjelöléseket a Slow Products Kft., illetve kapcsolt vállalkozásai azokon a földrajzi területeken használják, ahol ezek engedéllyel használt bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló védjegyek. A Slow Products Kft. nem használja és nem szándékozik használni ezen neveket, logókat és megjelöléseket olyan földrajzi területeken, ahol a használatra a Slow Products Kft. nem jogosult, és ilyen földrajzi területekre nem szállítja vagy kínálja eladásra azon termékeket, illetve szolgáltatásokat, amelyek ilyen nevet, logót vagy megjelölést viselnek. A védjegyek vagy az antihataridonaplo.hu webhely bármely más tartalmának a jogi feltételekben foglaltaktól, illetve az antihataridonaplo.hu webhely tartalmában feltüntetettektől eltérő felhasználása vagy jogellenes, illetve jóerkölcsbe ütköző használata szigorúan tilos.

Tartalom

Az antihataridonaplo.hu webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. Az antihataridonaplo.hu webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Slow Products Kft. nem garantálja az antihataridonaplo.hu webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem az antihataridonaplo.hu webhely megszakítás- és hibamentes működését.

Az antihataridonaplo.hu weboldal a lassítás és a kiegyensúlyozott életvitel iránt érdeklődők számára kínál termékeket megvásárlásra.

A Slow Products Kft. jogosult az antihataridonaplo.hu webhely tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására.

Az antihataridonaplo.hu webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Slow Products Kft-nek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Az antihataridonaplo.hu webhelyen közzétett tájékoztatás és elektronikus hirdetés tekintetében a Slow Products Kft. szavatolja, hogy a tájékoztatás megfelel az elektronikus hirdetésre vonatkozó jogi szabályozásnak az alábbiak szerint. A Slow Products Kft. szavatolja, hogy elektronikus hirdetései a hirdetés jellegéről világosan és egyértelműen azonosítható módon ad tájékoztatást, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára. Szavatolja továbbá, hogy az eladásösztönző ajánlat – így különösen az árengedmény, ajándék -, illetve az eladásösztönző vetélkedő vagy nyereményjáték, sorsolásos játék és más szerencsejáték ilyen jellegéről ugyancsak világos és egyértelműen azonosítható módon tájékoztatást és könnyen hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívás részleteit, illetve a részvétel feltételeit. A Slow Products Kft. szavatolja, hogy a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezése esetében mindenben eleget tesz a jogszabályi rendelkezéseknek.

Cookie-k használata

Az antihataridonaplo.hu webhely használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy cookie-kat használjunk az alábbi szabályoknak megfelelően. Ha nem ért egyet a cookie-k ilyen használatával, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy ne használja az antihataridonaplo.hu webhelyet. Ha kikapcsolja a cookie-kat, amiket használunk, annak hatása lehet az antihataridonaplo.hu webhelyen lévő felhasználói élményére.

Az alábbi szabályok valamennyi, a Slow Products Kft. által vagy nevében üzemeltetett webhelyre, márkák harmadik fél platformjain (mint például a Facebook, az Issuu vagy az Instagram) található platformjaira valamint olyan applikációkra vonatkozik, amelyeket ilyen harmadik platformon lévő oldalon érhet el vagy használhat, és amelyeket a Slow Products Kft. üzemeltet, vagy annak nevében üzemeltetnek.

Az alábbi szabályok meghatározzák a cookie-k fogalmát illetve összefoglalják a különböző típusú cookie-kat, amiket az antihataridonaplo.hu webhelyen használunk vagy használhatunk, valamint azok céljait és élettartamát (vagyis, hogy milyen sokáig marad egy cookie az Ön eszközén).

A cookie-k olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a számítógépén tárolódnak (vagy más internet képes eszközökön, mint okostelefonokon vagy táblagépeken), amikor meglátogatja az antihataridonaplo.hu webhelyet. Egy cookie általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan a cookie jött, a cookie „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad az eszközén) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

A cookie-kat arra használjuk, hogy az antihataridonaplo.hu webhelyet könnyebben lehessen használni, és hogy jobban testre lehessen szabni azt, valamint a szolgáltatásunkat az Ön érdeklődésének és igényeinek megfelelően. A cookie-kat arra is lehet használni, hogy segítsenek felgyorsítani a jövőbeni tevékenységeit és jobbá tegyék az Ön élményét az antihataridonaplo.hu webhely használata közben. Arra is használjuk a cookie-kat, hogy anonim, összesített statisztikákat készítsünk, amelyekkel jobban megértjük, hogy az emberek hogyan használják az antihataridonaplo.hu webhelyet és hogy segítsenek nekünk javítani annak struktúráját és tartalmát. Ebből az információból nem tudjuk Önt személy szerint azonosítani.

Kétféle cookie-t használhatunk az antihataridonaplo.hu webhelyen: „munkamenet cookie”-kat vagy „állandó cookie”-kat. A munkamenet cookie-k ideiglenesek: addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja az antihataridonaplo.hu webhelyet. Az állandó cookie-k sokkal tovább eszközén maradnak, vagy egészen addig, amíg manuálisan ki nem törli őket (a cookie élettartalmától és az Ön böngésző beállításaitól függ, hogy meddig maradnak eszközén).

Néhány oldal, amit meglátogat, ugyancsak gyűjt információt pixel tagokat használva (clear giftnek is nevezik őket), amelyeket meg lehet osztani harmadik féllel, ami közvetlenül támogatja promóciós tevékenységeinket és weboldalfejlesztésünket. Például, látogatóink weboldal használati információját meg lehet osztani harmadik fél reklámügynökségekkel, hogy hatékonyabban tudjuk használni az internet banner hirdetéseket a weboldalainkon. Mindamellett az információ nem személyesen azonosító, habár köthető a személyes adatokhoz.

Az antihataridonaplo.hu webhelyen használt cookie-k:

Cookie típusa Mire szolgál? Személyes adatot gyűjt a felhasználóról / azonosítja a felhasználót?
Szükséges cookie-k Ezek a cookie-k alapvetőek ahhoz, hogy az antihataridonaplo.hu webhely jól működjön, lehetővé teszik, hogy mozogjon a webhelyen és használja a lehetőségeket. Például a korábbi lépésekre való emlékezés (pld. beírt szöveg), amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben. Ezek a cookie-k nem azonosítják Önt egyénileg. Ha nem fogadja el ezeket cookie-kat, annak hatása lehet az antihataridonaplo.hu webhelyre és annak, részeinek teljesítményére.
Teljesítményt növelő cookie-k Ezek a cookie-k segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba az antihataridonaplo.hu webhellyel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek. Ez segít nekünk a webhelyeink teljesítményének javításában. Ezek a cookie-k nem azonosítják Önt egyénileg. Az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik.
Funkcionalitást segítő cookie-k Ezek a cookie-k lehetővé teszik az antihataridonaplo.hu webhelynek, hogy emlékezzen arra, miket választott Ön (mint például a felhasználóneve, nyelv, vagy a régió, ahol ön tartózkodik), hogy egy személyesebb online tapasztalatot nyújtsanak. Azt is lehetővé teszik a látogatóknak, hogy videókat nézzenek, és társasági eszközöket használjanak, mint például a blogok, chatszobák és fórumok. Az ezek cookie-k által gyűjtött információkban lehetnek személyesen azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott, mint a felhasználóneve vagy profilképe. Mindig nyilvánvalóan tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen információt gyűjtünk, mit csinálunk vele és kivel osztjuk meg azt. Ha nem fogadja el ezeket a cookie-kat, annak hatása lehet az antihataridonaplo.hu webhely teljesítményére és funkcionalitására és korlátozhatja hozzáférését az antihataridonaplo.hu webhely tartalmához.
Reklámok célzását segítő cookie-k Ezeket a cookie-kat olyan tartalmak szállítására használjuk, amelyek relevánsabbak az Ön és az Ön érdeklődési köre számára. Ezeket arra lehet használni, hogy célzott hirdetést juttassanak el Önhöz, és hogy korlátozzák, hogy hányszor néz meg egy hirdetést. Ezeket a cookie-kat arra használhatjuk, hogy emlékezzenek a webhelyekre, amelyeket meglátogatott és megoszthatjuk ezt az információt más felekkel, ideértve hirdetőket és ügynökségeinket. Ezeknek a cookie-knak legtöbb fajtája követi a fogyasztókat IP címükön keresztül ez által gyűjthet személyesen azonosítható információkat.

Amikor meglátogatja az antihataridonaplo.hu webhelyet, kaphat cookie-kat harmadik fél webhelyekről és domainekről. Mi arra bíztatjuk Önt, hogy azonosítsa a cookie-kat mielőtt használatba kerülnek, mert így eldöntheti, akarja-e fogadni őket. Ezekről a cookie-król többet találhat az érintett harmadik fél webhelyeken.

A legtöbb internet böngésző kezdetben arra van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat. Megváltoztathatja a beállításokat, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor cookie-kat állítanak be az eszközén. Számos módja van a cookie-k kezelésének. Kérjük, hogy nézze meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról.

Ha kikapcsolja az általunk használt cookie-kat, annak hatása lehet az élményre, amíg az antihataridonaplo.hu webhelyen van, például nem látogathatja meg az antihataridonaplo.hu webhely bizonyos részeit, vagy nem kaphat személyre szabott információt, amikor meglátogatja az antihataridonaplo.hu webhelyet.

Ha különböző eszközöket használ az antihataridonaplo.hu webhely megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép, stb.) legyen biztos, hogy minden egyes böngésző azokon az eszközökön az ön cookie igényeinek megfelelően van beállítva.

Felelősség

A törvény által megengedett mértékig a Slow Products Kft. – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget az antihataridonaplo.hu webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg az antihataridonaplo.hu webhelyen közzétett információ ösztönözte Önt;
  • az antihataridonaplo.hu webhely használatának lehetetlensége; és
  • az antihataridonaplo.hu webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Slow Products Kft. – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait és vezetőit – szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

Az antihataridonaplo.hu webhely tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető, vagy nem vagyoni kártérítés alapjául szolgáló károkért a Slow Products Kft. (ideértve kapcsolt vállalatait, a Slow Products Kft. és kapcsolt vállalatainak vezetőit, igazgatóit, alkalmazottait, részvényeseit, vagy ügynökeit) lehető legszélesebb körben kizár minden felelősséget. A Slow Products Kft. nem vállal helytállást azért, hogy az antihataridonaplo.hu webhely, illetve a szerver, amely az antihataridonaplo.hu webhelyet hozzáférhetővé teszi, vírusmentes, illetve mentes kár okozására alkalmas alkotórészektől. Az antihataridonaplo.hu webhelyet látogató személy (és nem a Slow Products Kft.) viseli az ezen károkból eredő szervíz-, javítási, korrekciós illetve valamennyi egyéb költséget, illetve más kárt.

Beküldött információk

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

Az antihataridonaplo.hu webhely azon részein, ahol a webhely egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen információkért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről.

A Slow Products Kft. a részére az interneten keresztül küldött vagy továbbított leveleket és anyagokat nem bizalmas és nem védett anyagként kezeli. Bármilyen levélnek vagy anyagnak erre a webhelyre történő elküldésével vagy továbbításával Ön beleegyezik abba, hogy a Slow Products Kft. vagy bármely kapcsolt vállalkozása az anyagot az antihataridonaplo.hu webhelyen az Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt célra felhasználhatja, ideértve a többszörözést, továbbítást, közzétételt, sugárzást és az antihataridonaplo.hu webhelyre történő feltöltést. A Slow Products Kft. nem köteles az antihataridonaplo.hu webhelyre küldött üzenetek megválaszolására, illetve az ilyen küldemény és/vagy anyag fejében térítés fizetésére.

Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy az alkalmazandó nemzeti jog rendelkezik az illegális internetes tartalmakról, így tartózkodjon mindennemű törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, illetlen, gyalázkodó, vagy bármely olyan anyag antihataridonaplo.hu webhelyre történő feltöltésétől vagy továbbításától, amely bűncselekménynek vagy más jogsértésnek minősül, illetve ilyennek minősülő magatartásra ösztönöz.

A Slow Products Kft. nem képes, és ennek következtében nem vállal semmiféle kötelezettséget arra nézve, hogy a webhelyre feltöltött anyagokat, leveleket átnézze. A Slow Products Kft. fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy saját döntési körében, bármilyen okból elfogadhatatlan tartalmakat, leveleket a shop.slowbudapest.com webhelyről eltávolítsa.

Adatvédelem

Az antihataridonaplo.hu webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben az Adatvédelmi Nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi Nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: Slow Products Kft. (5600 Békéscsaba Cseresznye köz 28.) vagy naptar@slowbudapest.com

Utoljára módosítva: 2023. november 6.