Általános Szerződési Feltételek

(1)       Bevezetés

A webáruház üzemeltetője a Slow Products Kft. A webáruházban leadott rendelések alapján létrejött adásvételi szerződések részét képezik a jelen Általános Szerződési Feltételek. A webáruházban vásárló fogyasztók rendeléseik megküldésével elismerik, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerték és azt magukra nézve kötelezőnek fogadták el.

A vásárlók a webáruházban árusított termékek lényeges tulajdonságairól a webáruházban kapnak részletes felvilágosítást. Bármi további kérdéssel, kérjük, hogy forduljon hozzánk az alábbi címen:

Slow Products Kft.

Székhely/postai cím: 1071 Budapest Damjanich utca 26/b 3. emelet 6. ajtó

E-mail: nelli@slowbudapest.com

Telefonszám: 06 30 443 71 33

Ügyvezető: Krajcsó Nelli

(2)       Termék ára

A webáruházban feltüntetett árak minden esetben egy darab termékre vonatkoznak, tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a magyarországi házhozszállítás költségeit. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Slow Products Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

(3)       Fizetés menete

Banki átutalás:  Megrendeléskor egy e-mailes visszaigazolást küldünk, melyen megtalálja az előre átutaláshoz szükséges adatokat. Az előre utalásról, tehát a vásárlásról a Slow Products Kft. ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld a Vásárlónak. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Slow Products Kft. az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (szamlazz.hu, üzemeltető:  KBOSS.hu Kft.) közbeiktatásával bocsátja ki.  Ön a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén (1071 Budapest Damjanich utca 26/B III/6.) őrzi meg.

A termékek átvétele illetve kiszállítása a pénzügyi teljesítés feldolgozását követően lehetséges, melynek elkészüléséről e-mailben tájékoztatjuk.

(4)       Átvételi módok

Személyes átvétel:

Megrendelését átveheti leghamarabb 2016. november 21-től, a Decolabor designbolt és kávézóban.

Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő-Szombat: 11-19 óráig

(a) A személyes átvétel menete banki átutalás esetén:

  1. Kérjük, utalja át a rendelés összegét 5 munkanapon belül.
  2. Ha feldolgoztuk az utalását a rendszerben, ami legalább 2 munkanap alatt megtörténik, minden esetben megerősítő e-mailt küldünk az utalásról.
  3. Amint átvehető lesz a rendelése, újabb e-mailt küldünk, és a megrendelt termék díjmentesen átvehető lesz a Decolaborban.

Fontos: A pultnál kérjük, mondja a nevét, és a rendelése számát. Az átvételt az aláírásával erősítse majd meg. Ezek hiányában nem tudjuk sajnos átadni a terméket.

Postai szállítás

A rendelést követően a terméket a telefonon vagy levélben egyeztetett határidőn belül kiszállítjuk az Ön által megadott címre.

A postai szállításhoz a Magyar Posta Zrt. MPL csomagküldő szolgáltatását vesszük igénybe belföldi kézbesítés esetén. A belföldön érvényes szállítási árak a következők:

A/6    
Db Kg Ft
1 0,25 919
2 0,5 919
3 0,75 919
4 1,00 994
5 1,25 994
6 1,50 994
7 2,00 1064
8 2,25 1064
9 2,50 1064
10 2,75 1064
A/5
Db Kg Ft
1 0,50 919
2 1,00 994
3 1,50 994
4 2,00 1064
5 2,50 1064
6 3,00 1137
7 3,50 1137
8 4,00 1205
9 4,50 1205
10 5,00 1419

49 000 Ft-os rendelési végösszegtől a házhozszállítás ingyenes.

Ha Magyarországon kívülre, vagy egyszerre 20 darabnál több anti-határidőnaplót rendel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a naptar@slowbudapest.com e-mail címen!

(a) A postai szállítás menete banki átutalásos fizetés esetén:

  1. Kérjük, utalja át a rendelés összegét 5 munkanapon belül.
  2. Ha feldolgoztuk az utalását a rendszerünkben, ami legalább 2 munkanap alatt megtörténik, minden esetben megerősítő e-mailt küldünk az utalásról.
  3. Ezek után elkezdjük előkészíteni a csomagját a szállításra. Ez legfeljebb 2 munkanap alatt megtörténik.
  4. A postára adott csomagokról a Magyar Posta Zrt-től fog megerősítő e-mailt kapni, innentől kezdve 2 munkanap alatt megérkezik Önhöz a csomag. Szállítás csak hétköznaponként, napközben történik. Kérjük, olyan címet adjon meg nekünk a rendelésnél, ahol át tudja venni a csomagot ebben az időszakban.

Utolsó postázási nap 2016-ban: december 21.

Javasoljuk, hogy adja meg a telefonszámát is a rendeléshez. Ez azért fontos, mert ha nem sikerül az első kézbesítés, felhívja a postafutár, hogy második kézbesítési időpontot beszéljenek meg. 2 kézbesítési kísérlet után a futár által hátrahagyott értesítőn jelzett postán tudja átvenni a csomagját a megjelölt időpontig, ami maximum 10 munkanap lehet.

Postai szállítás Magyarországon kívülre:

Magyarországon kívüli szállítás esetén a darabszámtól függően a következő lista alapján számoljuk ki a szállítási költséget: http://posta.hu/level/level_kulfoldre/orszaglapok

(5)       Panaszkezelés, Békéltető Testület, Ügyfélszolgálat

A megrendelő a termékkel vagy a Slow Products Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait – ideértve a termék értékesítését követően felmerült kifogásokat – az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Slow Products Kft. Ügyfélszolgálata

Székhely/postai cím: 1071 Budapest Damjanich utca 26/b 3. emelet 6. ajtó

E-mail: nelli@slowbudapest.com

Telefonszám: 06 30 443 71 33

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a Slow Products Kft. székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: +36 1 488 21 86

Telefon: +36 1 488 21 31

Az Európai Bizottságnak az 524/2013/EU Rendelet által létrehozott online vitarendezési platformjának (ODR) elérhetősége: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

A Slow Products Kft. nem fogadott el magára nézve kötelezőnek magatartási kódexet.

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult az esetlegesen felmerülő jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére.

(6)       Elállás

A Megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni ezen szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő a terméket átveszi. Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1071 Budapest Damjanich utca 26/b 3. emelet 6. ajtó, e-mail: nelli@slowbudapest.com. A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Ha a Megrendelő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

(6)       Kellékszavatossági, Termékszavatossági, Jótállási kötelezettség

A Megrendelő a Slow Products Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön a Slow Products Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.